บริการจัดทำโฆษณา Online ด้วย Google

Google Ads คือ การทำโฆษณาผ่านเครือข่ายของ Google โดยอาศัยจุดแข็งของ Google ที่มีผู้เข้าใช้งานในหลักหลายล้านคนต่อวัน ซึ่งรูปแบบโฆษณาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือ Google Search เพราะจำนวนผู้เข้าใช้ Google เพื่อค้นหาข้อมูลในประเทศไทยต่อเดือน มีจำนวนสูงถึง 13 ล้านคนต่อวัน (อ้างอิงข้อมูลสถิติจาก Hootsuite Digital Marketing 2019) แต่การทำโฆษณาผ่าน Google Ads ไม่ได้มีเพียงแค่ Google Search อย่างเดียว บริการอื่นๆของ Google Ads มีดังต่อไปนี้

GOOGLE

SEARCH

GOOGLE

Display

network

GOOGLE

re-

marketing

GOOGLE

Shopping

ads

youtube

ads

Google Full Package = Google Search / Google Display Network / Google Remarketing

Google Marketing

Service

Add Ons Marketing Co.,Ltd

4288/961 Rama 4 Rd, Phra Khanong, Khlong Toei, Bangkok 10110  I  Tel - 086-524-9397

I ออกแบบเว็บไซต์และรับทำโฆษณาออนไลน์